Tại sao các báo cáo hàng quý mới nhất từ ​​Bank of America, JPMorgan Chase và Citigroup lại đánh bại kỳ vọng của Phố Wall, và việc Fed tăng lãi suất có liên quan gì đến điều này? Chúng tôi trả lời câu hỏi này và các câu hỏi quan trọng khác.