Vào đầu tuần mới, thị trường vốn tập trung vào dầu cũng như phiên họp sắp tới của Hệ thống Dự trữ Liên bang. Các nhà đầu tư sẽ không cảm thấy buồn chán.