Nhãn: giao dịch đòn bẩyLàm thế nào để Scalp trong Forex: Hướng dẫn Scalp

Trong phần tổng quan này, chúng ta sẽ thảo luận về scalping là gì và liệu nó có phù hợp với mọi người hay không. Scalping là một phương pháp giao dịch ngắn hạn phổ biến trong Forex với việc sử dụng đòn bẩy.

Cách giao dịch với đòn bẩy

Đòn bẩy có nghĩa là tỷ lệ giữa số tiền bạn sở hữu và số tiền vay từ nhà môi giới. Các nhà môi giới khác nhau cung cấp các kích cỡ đòn bẩy khác nhau, điều này cũng phụ thuộc vào thị trường bạn đang giao dịch.