Một báo cáo hàng quý từ Levi Strauss cho tháng 8.5 và tháng 36 hóa ra tốt hơn nhiều so với dự kiến ​​của các nhà phân tích và khiến cổ phiếu của công ty tăng 615%. Doanh thu và LNST lần lượt tăng 08.10.2021% và XNUMX%. Phân tích công nghệ của cổ phiếu Levi Strauss cho XNUMX