IPO của Lichen China Limited sẽ diễn ra vào ngày 2 tháng XNUMX trên NASDAQ. Công ty hoạt động trong thị trường tư vấn tài chính tại Trung Quốc. Chúng ta hãy xem xét kỹ hơn tình hình kinh doanh và tài chính của Lichen China Limited.