Nhãn: ổ khóaKhóa trên Forex: Mô tả chiến lược

Khóa là một số vị trí mở cho một công cụ theo các hướng khác nhau trên một tài khoản giao dịch. Chúng ta sẽ thảo luận về ví dụ về Forex, miễn là trên thị trường chứng khoán, cụ thể ở Hoa Kỳ, việc khóa một công cụ là bất hợp pháp; người ta chỉ có thể phòng ngừa rủi ro bằng các công cụ khác (mua cái này, bán cái khác). Khóa cũng có thể với CFDs.