Nhãn: đầu tư dài hạn


Làm thế nào để tìm cổ phiếu cho đầu tư dài hạn?

Ngày nay, nhiều nhà đầu tư bối rối trước sự lựa chọn cổ phiếu để đầu tư dài hạn. Điều quan trọng là phải mất thời gian của bạn vì không ai biết liệu chúng ta đã chạm đáy thị trường hay đang ở giữa sự suy giảm.

Đầu tư dài hạn: Làm thế nào để chọn cổ phiếu?

Bất kỳ nhà giao dịch nào đã quyết định bỏ giao dịch trong ngày, đều phải đối mặt với câu hỏi: nên sử dụng tiêu chí nào để chọn cổ phiếu để đầu tư dài hạn và điều gì đáng chú ý đầu tiên. Trong trường hợp này, nhà giao dịch nên bắt đầu từ đơn giản nhất - trước hết hãy nhìn vào các chỉ số xuất hiện trên mạng và có sẵn cho mỗi nhà đầu tư không muốn đi sâu vào chi tiết.