Nhãn: thiệt hạiMất mát: 4 giai đoạn chấp nhận chúng, 3 cách để giảm chúng và 3 quy tắc thay đổi chúng thành lợi nhuận

Tất cả những người đến với thị trường đều thèm tiền đều nghĩ rằng họ sẽ nằm trong số 10% thương nhân thành công có thể được gọi là "kem của kem". Cách suy nghĩ như vậy là hợp lý và tự nhiên, bởi vì - ai sẽ nhắm đến kết quả xấu? Chà, một câu hỏi xuất hiện sau đó: 90% còn lại xuất hiện từ đâu? Điều gì xảy ra với họ tiếp theo? Tại sao những thống kê 90% người giao dịch thua lỗ so với 10% người giao dịch tồn tại?