Cái tên MarSe bắt nguồn từ tên của hai chiến lược giao dịch - Martingale và Surfing. Chiến lược Lướt sóng đã được Victor Borishpolets tạo ra để giao dịch hàng ngày trên Forex và thị trường chứng khoán. Hệ thống này dựa trên chỉ số RSI.