Thông thường, việc sử dụng Martingale trên Forex được giảm xuống chỉ còn nhân đôi vị trí sau khi thua lỗ.