Nhãn: thẻ mastercard inc

2 bài viết

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ rút lại việc chia sẻ Visa và MasterCard

Cổ phiếu của Visa và MasterCard đang giảm vì bộ phận chống độc quyền của Bộ Tư pháp đã bắt đầu một cuộc điều tra. Cổ phiếu Visa đã mất 6.24% và cổ phiếu MasterCard - 2.86% giá. Các công ty bị cáo buộc vi phạm cạnh tranh trên thị trường. Cổ phiếu của Visa và MasterCard đang giảm vì Bộ Tư pháp đã bắt đầu một cuộc điều tra.

Đăng ký R Blog và không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì thú vị

Hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin hữu ích từ thế giới tài chính và đầu tư.