Tập đoàn Alibaba buộc phải trả khoản tiền phạt lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc là 2.8 tỷ USD vì vi phạm luật chống tín nhiệm. Trong bối cảnh này, cổ phiếu của Alibaba đã tăng 8%. Chính quyền Trung Quốc thắt chặt kiểm soát hoạt động của các công ty CNTT.