Hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với MFI (Chỉ số tạo thuận lợi cho thị trường). Nó được phát triển bởi một nhà giao dịch giàu kinh nghiệm Bill Williams và được mô tả trong cuốn sách “Sự hỗn loạn trong giao dịch” của ông.