Nhãn: hiện đại inc

9 bài viết

Dự báo yếu đã giảm Cổ phiếu Moderna

Báo cáo hàng quý của Moderna và một dự báo yếu kém đã khiến cổ phiếu của công ty giảm gần 18%. Các nhà phân tích và nhà đầu tư đều thất vọng. Phân tích công nghệ của cổ phiếu Moderna cho 05.11.2021.

Tại sao Cổ phiếu của Novavax và Moderna giảm?

Cổ phiếu của Novavax và Moderna đã bắt đầu giảm. Lý do như sau: Novavax đã hoãn việc nộp đơn lên FDA, và báo cáo hàng quý của họ yếu, trong khi cổ phiếu Moderna đương nhiên điều chỉnh. Phân tích công nghệ của cổ phiếu Novavax và Moderna.

Đăng ký R Blog và không bao giờ bỏ lỡ bất cứ điều gì thú vị

Hàng tuần, chúng tôi sẽ gửi đến bạn những thông tin hữu ích từ thế giới tài chính và đầu tư.