Nhãn: hiện đại incCOVID-19 Làn sóng thứ hai: Mua cổ phiếu nào?

Giờ đây, những nhà đầu tư đã bỏ lỡ sự tăng trưởng của giá cổ phiếu trong mùa hè phải tìm kiếm thứ gì đó để kiếm tiền. Đã đến lúc phải quan tâm đến các công ty dược một lần nữa.

Lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào các công ty dược phẩm lên tới hàng trăm phần trăm do coronavirus

Coronavirus tiếp tục đe dọa nền kinh tế thế giới. Chỉ số S & P500 lại đang giao dịch gần mức thấp gần đây của nó: vào thời điểm bài báo này được xuất bản, rất có thể nó đã phá vỡ mức hỗ trợ tại 2,850 USD và tiếp tục giảm.