Nhãn: đà


Tạo chiến lược giao dịch dựa trên ý nghĩa đảo ngược và thời điểm

Tôi nghĩ rằng nghiên cứu về các hệ thống giao dịch là vấn đề chính của việc xây dựng chiến lược giao dịch. Mục tiêu chính của chúng tôi là xây dựng một chiến lược, sẽ thành công trong tương lai và không chỉ trên các backtests (khớp đường cong). Đó là lý do tại sao tôi cho rằng nó đúng khi bắt đầu chủ đề với mô tả về hai cách tiếp cận để tạo ra các chiến lược giao dịch.

Động lượng: Dao động hiệu quả hay Chỉ báo xu hướng?

Động lượng là một trong những chỉ số đơn giản và phổ biến nhất trong số các nhà giao dịch. Là người tạo ra nó, một số nguồn nhất định đặt tên cho một nhà toán học người Pháp Paul Émile Appell. Chỉ báo này giúp xác định hướng xu hướng và tốc độ thay đổi giá.