Vào ngày 4 tháng 969, cổ phiếu Tesla đã đạt mức cao nhất mọi thời đại là XNUMX USD mỗi cổ phiếu. Tăng trưởng như vậy của cổ phiếu Tesla dựa trên là gì?