Trong phần tổng quan này, chúng ta sẽ làm quen với một chỉ số chứng khoán phổ biến NASDAQ-100. Đây là chỉ số của các công ty công nghệ cao, một trong ba chỉ số hàng đầu của Hoa Kỳ.