Trong bài viết này, tôi sẽ giải thích cho bạn cách đánh giá công ty theo số nhân thị trường và đưa ra quyết định đầu tư dựa trên đó.