Trong bài viết này, tôi sẽ cho bạn biết về đợt IPO của Paycor HCM Inc. Nền tảng Saas của nhà phát hành này cung cấp các cải tiến chất lượng cho HCM (quản lý vốn con người) tại bất kỳ công ty nào.