Trong bài viết này, tôi sẽ cho bạn biết về đợt IPO của Paymentus Holdings Inc., công ty đã phát triển nền tảng đám mây để thanh toán hóa đơn. Không giống như nhiều công ty fintech khác, Paymentus tham gia thị trường có lãi với tốc độ tăng trưởng thu nhập hàng năm trên 25%.