Nhãn: PayPalCổ phiếu Tesla: Chuyện gì đang xảy ra?

Cổ phiếu Tesla cực kỳ tốt trong việc thu hút sự chú ý: kể từ một tuần trước, báo giá lần đầu tiên giảm 21.63% và sau đó tăng 19.64%. Đây là những cổ phiếu biến động mạnh nhất trong số các đại diện lớn của lĩnh vực công nghệ.

Тop-4 Bước nhảy vọt ấn tượng trên thị trường toàn cầu năm 2020

Đặc biệt dành cho bạn, chúng tôi đã đưa ra đánh giá về những đợt lên xuống mạnh mẽ nhất của giá cả vào năm 2020. Tìm hiểu mức độ lung lay của cổ phiếu Chesapeake Energy, Biogen, Eastman Kodak, cũng như giá WTI. Cố gắng đoán lý do chính cho sự biến động như vậy.