Tổng quan này được dành cho các chỉ số kinh tế vĩ mô như Thu nhập cá nhân và Chi tiêu cá nhân và ảnh hưởng của chúng trên thị trường tiền tệ.