Nhãn: cổ phiếu pfizer


Mô hình Wolf Bullish: Bất kỳ lý do để mua Pfizer?

Ngày nay, chúng ta sẽ tập trung nhiều hơn vào phân tích kỹ thuật, chỉ sử dụng các nguyên tắc cơ bản để xác nhận kết quả phân tích công nghệ hoặc chứng minh nó sai. Trong thực tế, phân tích công nghệ thường dự đoán các sự kiện mà các nhà đầu tư bán lẻ không nhận thức được.