Cổ phiếu của Amazon, Pinterest và Nikola lần lượt giảm 7.6%, 18.24% và 15.22%. Báo cáo hàng quý của Amazon và Pinterest trở nên tồi tệ hơn mong đợi. Người sáng lập Nikola bị buộc tội lừa đảo. Phân tích công nghệ của Amazon, Pinterest và Nikola chia sẻ.