Chiến lược giao dịch Providec là một trong những chiến lược Forex đơn giản nhất mà tôi từng thấy: chỉ có hai chỉ số hơn là không bao giờ đóng biểu đồ giá.