Hôm nay, chúng ta sẽ nói về thiết bị đầu cuối R WebTrader đáp ứng tất cả các yêu cầu và có các chức năng bổ sung hữu ích.