Rail Vision phát triển các hệ thống an toàn tiên tiến cho ngành đường sắt, triển khai trí tuệ nhân tạo trong các sản phẩm của mình. IPO của công ty sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 2022 năm XNUMX. Chúng tôi đang phân tích các báo cáo kinh doanh và tài chính để xác định xem liệu cổ phiếu có tìm được đối tượng của mình trong số các nhà đầu tư hay không.