Không có gì bí mật rằng kết quả giao dịch trên tài khoản thật và tài khoản demo luôn khác nhau, kết quả trước đây thường tồi tệ hơn. Nói cách khác, nếu bạn thành công trong giao dịch trên tài khoản demo, bạn phải luôn luôn thực hiện trợ cấp cho tình huống thực tế. Ma quỷ ở thái độ khác nhau trong giao dịch tiền demo và tiền riêng của thương nhân.