Bài báo đề cập đến thị trường ô tô điện và các quan điểm, hướng dẫn đầu tư và chi tiết tình hình của các cổ phiếu như Tesla, Ford, General Motors, NIO, Xpeng, Li Auto, Volkswagen và Renault.