Trong bài viết, chúng tôi sẽ thảo luận về các mức hỗ trợ và kháng cự theo chiều ngang: cách vẽ chúng và cách sử dụng cùng với các chỉ số phân tích công nghệ đơn giản.