Rhodium Enterprises, Inc. là một trong những công ty khai thác lớn nhất ở Texas. Việc IPO của Rhodium Enterprises, Inc. đã bị hoãn lại do tình hình thị trường tiền điện tử không thuận lợi và sự sụp đổ của giá Bitcoin. Hãy cùng tìm hiểu xem cổ phiếu này có hấp dẫn nhà đầu tư hay không?