Cổ phiếu Roku lại gần đạt mức cao nhất mọi thời đại. Tại sao các nhà đầu tư lại quan tâm đến vậy? Roku đã chọn mô hình phát triển nào? Tìm hiểu trong bài viết của chúng tôi.