Lần đầu tiên kể từ năm năm trước, cổ phiếu Volkswagen tăng hơn 200 USD mỗi chiếc. Sự tăng trưởng được kích thích bởi báo cáo của các nhà phân tích từ UBS Group AG, trong đó họ đặt tên cho nền tảng ID.3 có năng lượng và hiệu quả năng lượng cao nhất trong cùng loại.