Nhãn: lún xuốngSlack Technologies đã đưa ra một danh sách trực tiếp trên NYSE

Năm 2018 Spotify Technologies (NYSE: SPOT) đã tiến hành IPO. Công ty ít phổ biến hơn, giả sử, UBER (NYSE: UBER); Tuy nhiên, nó đã thu hút sự chú ý của các nhà phát hành khác đang lên kế hoạch IPO vì vị trí bất thường của nó, tức là niêm yết trực tiếp.

Slack cổ phiếu hiện có trong R Trader

Các khách hàng của RoboForex được hoan nghênh đầu tư vào Slack Technologies ngay sau khi niêm yết NYSE. Điều này có thể được thực hiện thông qua R Trader, một nền tảng đa tài sản với hơn 9,400 công cụ để giao dịch, bao gồm các cổ phiếu được niêm yết trên các sàn giao dịch của Mỹ, Đức và Thụy Sĩ.