Tính từ đầu năm đến nay, giá dầu đã tăng hơn 20%, đạt mức cao nhất trong 13 tháng qua. Các nhà phân tích của Ngân hàng Mỹ và Socar Trading SA chắc chắn rằng trong tương lai gần nhất, giá dầu sẽ đạt 100 USD một thùng.