Nhãn: sonyWalt Disney và Sony Stocks: Công nghiệp giải trí sẽ tồn tại?

Có rất nhiều công ty và tập đoàn trong lĩnh vực giải trí, và tất cả chúng đều đáng chú ý ở một mức độ nào đó. Tuy nhiên, hôm nay tôi đã chọn các công ty đang bị COVID-19, như nhiều công ty khác, nhưng vẫn cố gắng duy trì khóa học. Đó là Công ty Walt Disney (NYSE: DIS) và Tập đoàn Sony (NYSE: SNE).