Hôm thứ Hai, các chỉ số chứng khoán toàn cầu giảm mạnh trước những lo ngại về đợt đại dịch coronavirus lần thứ ba. Tuy nhiên, ngày hôm sau, nhiều người trong số họ đã phục hồi được. Phân tích kỹ thuật các chỉ số chứng khoán cho ngày 21 tháng 2021 năm XNUMX.