Hôm nay, chúng ta sẽ làm quen với mô hình Spike. Nó khá hiếm trên biểu đồ nhưng cung cấp cơ hội giao dịch tốt.