Chỉ báo Độ lệch chuẩn giúp đánh giá động thái biến động của một công cụ tài chính và tìm ra các điểm vào đầy hứa hẹn. Bài viết giải thích cách sử dụng nó trong giao dịch và đưa ra các ví dụ về các tín hiệu giao dịch chính của nó.