Dừng lỗ (SL hoặc dừng) và chốt lời (TP hoặc giá mục tiêu) là các đơn hàng có nghĩa là an toàn cho người chơi. Về bản chất, chúng là các lệnh ngược lại: ex. nếu một cặp được mua, giá dừng hoặc giá mục tiêu được kích hoạt sẽ bắt đầu giao dịch ngược (bán) do đó khóa lợi nhuận (TP) hoặc thua lỗ (SL).