Đại dịch khiến nhu cầu học trực tuyến tăng cao. Doanh thu của các công ty trong lĩnh vực này tăng trưởng mạnh. Những cổ phiếu nào đáng quan tâm?