Nhãn: hệ thống cciKiểm tra Robot Forex: CCI hệ thống

Cố vấn chuyên gia CCI hệ thống hoạt động trên cơ sở chỉ số nổi tiếng Chỉ số kênh hàng hóa (CCI sau đây), được bao gồm trong danh sách tiêu chuẩn các chỉ số của thiết bị đầu cuối MetaTrader 4. Để mở một vị trí, một đường tín hiệu của CCI và các mức mặc định của EA được sử dụng. Các cấp độ có thể tùy chỉnh để mở vị trí chính xác hơn.