Trong bài viết này, tôi sẽ cho bạn biết về đợt IPO của các TaskU. Các dịch vụ của công ty rất phổ biến trong số các thương hiệu như Uber và Netflix. TaskUs có lãi và thu nhập của nó đã tăng trung bình 60% trong ba năm qua.