Chiến lược giao dịch Ten Point được nhiều người tham gia thị trường biết đến và dựa trên các quy tắc nhập đơn giản; tỷ lệ giao dịch có lãi khá cao.