Nhãn: Điểm thứ baCổ phiếu của Intel: Sự tăng trưởng nhanh chóng đã thay đổi vì sự sụt giảm nghiêm trọng

Intel đã báo cáo kết quả của Q4 và cả năm 2020. Hoạt động tài chính có phản ứng tích cực trên thị trường: cổ phiếu tăng vọt hơn 6%. Tuy nhiên, những lời của ban quản lý về các quan điểm đã giảm họ hơn 9%.