Trong bài đánh giá này, chúng tôi sẽ làm quen với chỉ báo DeMarker. Nó được tạo ra để giao dịch trao đổi bởi một thương nhân nổi tiếng và chuyên gia phân tích công nghệ Thomas DeMark.