Trong nửa cuối tháng 82, cổ phiếu của Tilray Brands đã tăng XNUMX%. Sự tăng trưởng này được kích thích bởi tin tức rằng Hạ viện ủng hộ dự thảo luật hợp pháp hóa cần sa ở cấp liên bang ở Mỹ. Tilray Brands trong công ty lớn nhất trên thị trường về vốn hóa.