Các chỉ số chứng khoán đã phản ứng với các dự báo của Fed ngay lập tức. Thị trường Mỹ, Châu Âu và Nhật Bản giảm.