Tag: thương nhân


Giao dịch là gì và thương nhân là ai?

Chúng ta hãy xem xét từ nguyên của từ giao dịch trực tuyến. Giao dịch trực tuyến có nguồn gốc từ tiếng Anh Vì vậy, chúng ta có thể hiểu rằng giao dịch là một loại hoạt động, có liên quan đến việc mua hoặc bán một cái gì đó.