USD / ZAR là một cặp tiền tệ kỳ lạ có độ biến động cao. Một số nhà giao dịch có xu hướng tránh nó. Bài báo mô tả các tùy chọn giao dịch cho cặp này.